top of page

Mottak for organisk avfall fra
landbruk og næringsaktører

Reve kompostanlegg tar vi imot følgende organiske avfallsfraksjoner:

 • Kornavfall

 • Kraftforavfall

 • Fiskefor

 • Vom innhold fra slakteri

 • Spon/ flis

 • Gartneriavfall ( planteavfall )

 • Hage- og park avfall 

 • Blomesteravfall

 • Hestegjødsel

 • Hønsegjødsel

 • Minkegjødsel

 • Sauegjødsel

 • Kugjødsel

 • Grisegjødsel

 • Rekeskall

 • Tare og taremel

 • Beinmel

 • Marinbegroing

 • Overskuddsmasse fra settefiksanlegg

Ta kontakt for prisforespørsel / ønske om levering av avfall

Reve Kompost er et godkjent komposteringsanlegg hos mattilsynet jmf. animaliebiproduktregelverket.

Tiltalelse til virksomhet etter forurensningsloven er gitt av Statsforvalteren i Rogaland.

IMG_1299.HEIC
Replanting
bottom of page